Privacy & Disclaimer

Westiekaartenservice.nl is met volledige concentratie en nauwkeurigheid opgesteld. Desondanks is het mogelijk dat de gedeelde informatie incorrect en/of onvolledig is. Aan Westiekaartenservice.nl kunnen geen rechten worden ontleend op de informatie die gedeeld is. Ten alle tijden kan Westiekaartenservice.nl de gedeelde informatie wijzigen en/of aanvullen, zonder voorafgaande kennisgeving.

Het is ten zeerste verboden om auteursrechtelijke informatie en beeldmaterialen van Westiekaartenservice.nl te kopiëren, te archiveren of openlijk te maken, zonder schriftelijk akkoord van Westiekaartenservice.nl.

Aansprakelijkheid

Schade die is ontstaan als gevolg van beslissingen en/of daden, gebaseerd op informatie die door ons gedeeld is, aanvaarden wij niet. Daarnaast zijn wij niet verantwoordelijk voor het gebeurlijke niet of slecht functioneren van de website. Op Westiekaartenservice.nl wordt gebruik gemaakt van links die naar externe websites doorverwijzen. Deze websites vallen niet onder ons beheer. Westiekaartenservice.nl aanvaardt dan ook geen responsabiliteit over de inhoud van deze externe websites, alsmede het functioneren en de kwaliteit ervan.

Cookies

Westiekaartenservice.nl maakt gebruik van cookies. Dit zijn tekstbestanden die zelfwerkend naar uw webbrowser worden doorgestuurd. Ook worden deze opgeslagen op uw harddisk. Deze cookies bevatten geen persoonlijke informatie en worden uitsluitend gebruikt voor de informatie over uw bezoek aan de website. De cookies dient u te accepteren, indien u optimale functionering uit Westiekaartenservice.nl wilt halen.

Privacy

Door Westiekaartenservice.nl wordt gebruik gemaakt van advertentiebedrijven. Deze tonen advertenties bij uw bezoek aan de website. De mogelijkheid bestaat hierdoor dat u advertenties ziet waar u geen interesse in heeft. Deze advertentiebedrijven maken geen gebruik van uw persoonlijke informatie en gebruiken enkel de informatie over uw bezoek aan de website.

Westiekaartenservice.nl houdt ten alle tijden het recht deze privacy & disclaimer te wijzigen, indien zich in ons beleid of de wet wijzigingen voordoen. Tevens is deze privacy & disclaimer enkel geldig voor Westiekaartenservice.nl, d.w.z. niet voor websites waar u naar wordt doorverwezen. Wij zijn niet aansprakelijk voor websites van derden.

Geslaagd

Is iemand van je vrienden geslaagd voor het mbo of hbo? Bij Westiekaartenservice.nl vind je de leukste geslaagd kaarten. Wanneer je geslaagd bent hang je vaak de vlag uit met je ...

Lees meer
Rijbewijs

Vanaf nu kun je je rijbewijs kaart online maken. Westiekaartenservice.nl werkt samen met verschillende online shop waarbij je zelf leuke rijbewijskaarten kunt maken. Heef...

Lees meer
Verhuizing

Wil je graag iemand feliciteren met een nieuwe woning? Op onze website hebben wij speciaal voor jou verschillende aanbieders geselecteerd die leuke kaarten in het assortiment hebben....

Lees meer